În atenția aplicanților selectați din apelul nr. 1 al The European Digital Innovation Hub in Transilvania!

Având în vedere prevederile Schemei de ajutor de stat Finanțarea proiectelor pentru Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Huburi de Inovare Digitală Europene (EDIH)”, precum și prevederile Ghidului solicitantului – Acțiunea 2.4 Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH), care aduc elemente suplimentare în colaborarea dintre beneficiari și TRANSILVANIA DIGITAL INNOVATION HUB (TDIH), se impun următoarele modificări la Ghidul  aplicantului aferent primului apel de selecție al beneficiarilor TRANSILVANIA DIGITAL INNOVATION HUB (TDIH), lansat în 15 decembrie 2022 (https://transilvaniadih.ro/news/s-a-lansat-apelul-de-selectie-dedicat-beneficiarilor-tdih/):

 • Secțiunea „Cine poate aplica?”, pagina 9, se completează cu prevederile CAPITOLULUI VII, Art. 8, „Condiții de eligibilitate” din Schema de ajutor de stat;
 • Secțiunea „Cine poate aplica?”, pagina 10, se completează cu plafonul ajutoarelor de stat pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării, așa cum este specificat în Schema de ajutor de stat, CAPITOLUL XI. Activități eligibile și intensitatea ajutorului de stat, Art. 12.;
 • Pentru secțiunea „Cum se evaluează aplicațiile?”, CRITERIUL 1: MATURITATEA IDEII DE PROIECT (PENTRU UN PRODUS/SERVICIU SAU PROCES), CRITERIUL 4: SERVICIILE VIZATE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR PROPUNERII DE PROIECT și SUSȚINEREA PROPUNERII DE COLABORARE se vor cumula într-un singur criteriu redenumit în continuare astfel: CRITERIUL 1: MATURITATEA PROPUNERII DE COLABORARE. În consecință, punctajul acordat pentru CRITERIULUI 1 va fi de maxim 75 și se va calcula pe baza următoarelor subcriterii:

1.a) Maturitatea ideii de colaborare (pentru un produs/serviciu sau process) (maxim 15 puncte)

 • Dacă produsul/serviciul există deja în piață/Procesul este unul existent în companie și se urmărește optimizarea lui prin inovare/digitalizare – 15 puncte;
 • Dacă produsul/ serviciul există la stadiul de MPV (minimum viable product) sau procesul este în testare internă (fără a fi utilizat la scară largă) – 10 puncte
 • Dacă există doar o idee coerentă privind produsul/serviciu sau procesul – 5 puncte

1.b) Justificarea nevoii serviciilor oferite de TDIH pentru implementarea propunerii de colaborare (maxim 35 puncte)

1.c) Susținerea propunerii de colaborare (maxim 25 puncte)

 • Subcriteriul c) Susținerea propunerii de colaborare (maxim 25) reprezintă evaluarea maturității propunerii de colaborare în urma întâlnirii dintre beneficiar și partenerii TDIH, conform etapei interviului, așa cum este planificată în secțiunea „Date importante de reținut” din ghidul aplicantului;
 • La secțiunea „Date importante de reținut” se actualizează perioada de contractare a clienților TDIH de la 30-31 martie până la 31 octombrie 2023;
 • A fost adăugată secțiunea „Legislația incidentă”, cu prevederile Art. 4 „Legislație” din Schema de ajutor de stat;
 • Ghidul aplicantului aferent primului apel de selecție al beneficiarilor Transilvania Digital Innovation Hub a fost completat cu referință la Capitolul XIV Monitorizare și raportare (Art. 15 -Art. 21), respectiv Capitolul XV Recuperarea ajutorului de stat, Art. 22.;
 • La secțiunea „Ce servicii poate oferi TDIH și care este valoarea estimată” se adaugă mențiunea din Schema de ajutor de stat, 12.Activități eligibile și intensitatea ajutorului de stat”;
 • Se actualizează valoarea serviciului 1. Servicii de mentorat în dezvoltarea afacerii, de la 28,200.00 € la 9,400.00 €;

Secțiunea „Etapele colaborării cu TDIH”, se completează cu mențiunea „Etapei de durabilitate”, conform Ghidului solicitantului  aferent Acțiunii 2.4 Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare, Digitala Europene (EDIH), în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF), cu respectarea legislației în vigoare, Cap. 3.8.2 Indicatori de rezultat.

Ca rezultat al acestor modificări, beneficiarii selectați vor primi o ofertă actualizată, alături de contractul de prestări servicii și anexele corespunzătoare.

Pentru orice întrebări, nu ezitați să ne contactați la tdih@transilvaniait.ro!